Sporturile nautice încep s? devin? în România, u?or dar sigur, tentante pentru cei în c?utare de noi senza?ii ?i de adrenalin?. Stand Up Paddle, un sport care poate fi înv??at rapid, este cel mai nou exemplu. Speciali?tii în domeniu vorbesc despre cum SUP te poate men?ine în form? ?i te poate calma, fiind prezentat ca un remediu bun la finalul unui program de munc?.

Traducerea în limba român? a acestui sport ar fi ?vâslitul din picioare?, dar pentru c? nu orice conversie este neap?rat mai bun? în limba str?mo?ilor no?tri, este de preferat variant în englez?: Stand Up Paddle. Acest sport a fost inspirat din tradi?ia locuitorilor din Hawaii ?i a început s? fie privit ca activitate distinct? începând cu anul 2005, iar din 2010 ?i pân? în prezent a înregistrat o adev?rat? explozie de popularitate. În ?ar?, SUP a ajuns ceva mai târziu, iar num?rul practican?ilor este infinit mai sc?zut decât în altele. Doar câteva zeci de persoane au încercat pân? acum stand up paddle. Totu?i, u?urin?a cu care poate fi înv??at ?i distrac?ia oferit? de acest sport fac din stand up paddle o activitate tot mai atractiv?, în special în rândul tinerilor. Tentant este faptul c? SUP se înva?? în doar 10 minute. ?i se poate practica pe orice fel de ap?

Stand Up Paddle poate fi practicat pe lacuri, pe mare sau pe râuri line. Dar exist? ?i pasiona?i care prefer? apele repezi, de munte

SUP poate fi practicat de orice categorie de vârst?, începând de la copii, sub supravegherea unui adult, ?i pân? la vârste înaintate, întrucât nu necesit? condi?ii speciale, iar nivelul de dificultate este, de regul?, sc?zut. În cazul practic?rii pe mare, în valuri sau pe râuri repezi, nivelul de dificultate cre?te. Dar este direct propor?ional cu nivelul adrenalinei.