Schiul nautic este un sport acvatic în care sportivul este remorcat de o barc? cu motor outboard men?inându-se pe ap? cu unul sau dou? schiuri. Contactul rapid între suprafa?a schiurilor ?i ap?, face ca deplasarea s? fie lin? iar practicantul s? stea drept ?i s? alunece pe ap?.

Viteza de deplasare în schiul nautic este de aproximativ 40-50 km/h, suprafa?a de contact dintre schiuri ?i ap? fiind elementul care determin? o deplasare mai rapid? sau mai lent? a b?rcii. 

Echipament de schi nautic 
B?rcile folosite pentru schiul nautic sunt b?rci cu motor inboard de puteri diferite func?ie de greutatea schiorului tractat pentru a men?ine viteza corespunz?toare.
Viteza variaz? în func?ie de greutatea schiorului, nivelul de experien??, precum ?i tipul de schi. De exemplu, un copil pe dou? schiuri ar necesita viteze de (20-25 km/h), un adult pe un schi 50 km/h. Pentru competi?ie vitezele au o gam? mai larg?: de la 20 km/h, pân? la aproximativ 60 km/h pentru slalom ?i aproape 190 km/h în cursele de schi nautic. 

Tipuri de schiuri
 Schiurile se aleg în general în func?ie de greutatea practicantului, dar ?i de puterea b?rcii cu motor (puteri mai mici necesit? schiuri mai late). 

Schiul nautic de competi?ie const? din mai multe discipline:
slalom (cu un schi)
tricks (schiu mai mic, f?r? fin? ?i rotunjit la capete)
s?rituri
curse
sursa Wikipedia