Wakeboarding -ul este un sport nautic practicat cu o plac? de wakeboard asem?n?toare celei de snowboarding ("wake" înseamn? siaj în limba englez?). Combinând câte pu?in din surfing, snowboarding ?i schi nautic, wakeboarding-ul a ajuns unul dintre cele mai complexe ?i spectaculoase sporturi nautice din ultimele decenii. Acesta face parte din categoria sporturilor extreme.

Iar cei care vor cu adev?rat s? încerce acest sport afl? acum c? vor fi “lega?i” de o barc? motorizat? ?i se vor afla la o distan?? de circa 14-18 metri, în func?ie de preg?tirea fiec?ruia. Viteza de deplasare ajunge la 17-24 mile pe or?, îns? totul depinde de condi?iile apei, m?rimea ambarca?iunii, greutatea sportivului ?i chiar ?i de tipurile de salturi efectuate.

Echipamentul necesar pentru practicarea unui astfel de sport consta intr-o placa de wakeboard cu legaturi de wakeboard, vesta de wakeboard, casca si multa adrenalina.

Wakeboarding-ul este un sport extrem, ce îi confer? practicantului senza?ii tari. Acestea nu pot fi tr?ite f?r? riscuri. Pentru a elimina mare parte din acestea trebuie urmate câteva reguli simple. Fiecare practicant de wakeboarding trebuie s? poarte, de fiecare dat? când iese pe ap?, o vest? de salvare. Pentru c? este vorba de un sport extrem, acesta necesit? o foarte bun? condi?ie fizic? ?i o stare de concentrare continu?.